Disclaimer TORNAK adventures verleent U hierbij toegang tot deze website. TORNAK adventures publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. TORNAK adventures behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan U mededeling te hoeven doen. TORNAK adventures spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en / of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en / of onjuist is. De op de website aangeboden activiteiten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De activiteiten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TORNAK adventures. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan TORNAK adventures nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie, foto’s en prijzen liggen bij TORNAK adventures. Kopiëren, verspreiden en elke ander gebruik van de informatie, foto’s en prijzen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TORNAK adventures, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regeling van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie, foto’s, en prijzen anders is aangegeven.
Site map Disclaimer Algemene voorwaarden Copyright © TORNAK adventures
Disclaimer TORNAK adventures verleent U hierbij toegang tot deze website. TORNAK adventures publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. TORNAK adventures behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan U mededeling te hoeven doen. TORNAK adventures spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en / of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en / of onjuist is. De op de website aangeboden activiteiten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De activiteiten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TORNAK adventures. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan TORNAK adventures nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie, foto’s en prijzen liggen bij TORNAK adventures. Kopiëren, verspreiden en elke ander gebruik van de informatie, foto’s en prijzen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TORNAK adventures, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regeling van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie, foto’s, en prijzen anders is aangegeven.
Site map Disclaimer Algemene voorwaarden Copyright © TORNAK adventures